Blandt hustomter og bidske hunde


  

   [HOME]

   Rejsebrev 1

   Rejsebrev 2

   Rejsebrev 3

   Rejsebrev 4

   Rejsebrev 5

   Rejsebrev 6

   Rejsebrev 7

   Rejsebrev 8

   Rejsebrev 9

   Rejsebrev 10

   Rejsebrev 11

   Rejsebrev 12

   Rejsebrev 13-14

Rejsebrev 5                                  15.04.04

VentspilsKolka

 

Har lidt problemer med at finde den rigtige vej nordpå. Selv efter at have set et skilt med ”Kolka”, er jeg lidt desorienteret p.g.a. en jernbane til venstre for mig. Den må være bygget efter at kortet blev lavet. Ser også ny ud. Ventspils er blevet et knudepunkt i forbindelserne til Europa og man har nok haft brug for at udvide rangerterrænet. Her vokser fyrreskoven på gamle sandklitter, der er begyndt at komme små bakker. Rimelig til god asfalt og ingen trafik.

På et tidspunkt dukker nogle 3-4 etages boligblokke op inde til højre. Ifølge kortet må det være Irbene, men der er ikke noget skilt. Det er her, der er afmærket et radioteleskop, det må jeg se. Irbene er forladt, husene er tomme og faldefærdige, den ene halvdel af lågen ved portvagten er der endnu, men den røde stjerne i midten er falmet. Radioteleskopet er der dog endnu og er nu under lettisk kontrol. Jeg vil tro det har været brugt til kommunikation med russiske kosmonauter, som den yderste forpost mod vest. Husene er ikke bare tomme. Alt er stort set væk. Også vinduesrammerne har de taget med sig. Ikke desto mindre holder der en bil ovre ved en bygning og jeg ser nogle mennesker. Om de har rent mel i posen ved jeg ikke, men jeg føler det nok er klogt at holde sig på afstand, så jeg sniger mig hurtigt ud til vejen igen.


Radioteleskopet i Irbene - tidligere brugt til kosmonaut kommunikation Boligblokkene var rømmet forlængst - selv vinduerne var væk

 

Ved Mikeltonis kører jeg ud for at spise frokost. Der er et fyrtårn og en enkelt boligblok viser det sig. Et P-skilt peger hen mod venstre. Da jeg er ud for boligblokken kommer 3 hunde rasende ud mod mig, to store og en lille. Da den ene store sætter tænderne i min højre ankel, drejer jeg instinktivt til venstre for at undvige. Manøvren får den til at slippe, men den når at sætte tænderne i igen og jeg mærker, hvordan den bider til efter først at have fået fat, indtil en kvindestemme kalder den til orden. Det hele er gået så stærkt, at jeg ikke har nået at blive bange. Hvad skulle jeg have gjort, hvis der ikke havde været nogen? Den lille hund bliver tilbage og gør på passende afstand. Kryster!! Jeg får sat cyklen fra mig og undersøger bidestedet. Heldigvis har comboybukserne ydet beskyttelse. Tænderne er ikke gået igennem, men der er dybe trykmærker. (Det tog månedsvis før de forsvandt) Jeg stirrer fornærmet op mod blokken. Der kommer ingen ud og undskylder. Jeg har mistet lysten til frokost her og kører videre. Nu bevæbnet med dolken i bæltet i stedet for i cykeltasken.

Der er hele tiden kun et par kilometer til vandet, og da der viser sig en kop på et skilt, prøver jeg endnu en lille afstikker. Hvis jeg kommer igen om en måned, så skulle det nok kunne lade sig gøre, lige nu bygger de om. Da jeg nu alligevel er der, kører jeg videre mod vandet. Ender på en afmærket cykelsti og fortsætter ad den adskillige km. Til sidst hører afmærkningen op, men jeg når frem til noget bebyggelse, der har tilslutning til hovedvejen. Nu er jeg efterhånden godt træt af denne grusvej og resten af vejen skruer jeg tempoet op. Da jeg møder en pige på cykel ved jeg, der ikke er langt igen, og omsider viser et skilt til ”Kolka Rags”, rags betyder vist odde. Jeg finder ”Uči”, men der er ikke plads. Pigen er vældig flink og tilbyder at hjælpe med et telt hvis der ikke er plads på det hotel, der også er der. På hotellet kan jeg ikke få et værelse, da de ikke har nogen varme. Da jeg antyder, at det måske ikke gør noget, da jeg har en sovepose, kan det nok godt lade sig gøre, men prisen er stadig 20 lat. Det gider jeg ikke, så jeg kører tilbage til ”Uči”, sætter bagagen og kører ud for at se det lettiske Skagen. Møder mine venner fra Pavilosta på vej hjem med foto-og kikkertudstyr.


Stranden i Kolka Trykmærker efter hundebid

 

Efter at have siddet og skrevet trænger jeg til en øl og kører hen på hotellet, hvor de kun har lys øl i små og den viser sig at koste 0.8 lat – 8 kr. Det virker lidt absurd. Sover i et lille telt efter at have spist til aften med mine to venner. Er henne og købe en øl i forretningen ved siden af hotellet. 0.4 lat for en ½ l 5.6% Mit termometer kommer ned på 5° om morgenen, men der har været is på bilvinduet.

 

115.53 km

17.86 km/t

6:28:04 tim

28.7 km/t